FSC (FOREST STEWARD COUNCIL)

FSC; küresel, kar amacı gütmeyen, gelirini yapılan bağışlarla sağlayan Dünya çapında orman yönetim kuruluşudur.

Şirketleri ve tüketicileri orman ürünleri konusunda yaptıkları tercihler hakkında bilgilendirmeyi ve küresel pazarın algısını doğaya karşı pozitif yönde değiştirmeyi amaçlar.

FSC’nin üyeleri Dünya çapındaki çevreci kuruluşlardan oluşur. Bu kuruluşların arasında; sivil toplum kuruluşları(WWF ve Greenpeace) işletmeler (Tetra- Pak ve Mondi PLC) ve sosyal organizasyonlar (The National Aboriginal Forestry Association of Canada) bulunur.

Üyelerin uzlaşması FSC Prensipleri ve Kriterleri çerçevesinde gerçekleşir. Çevreye uygunluk, sosyal avantajlar ve ekonomik canlılık orman yönetiminin yüksek kalite unsurlarıdır.